GLS

Nemčija - Berlin

Preusmerjamo na plačilo...

GLS
 • 20% popust za prijave do 28.2.2021 na standardne in intenzivne tečaje
 • nad 18 let
 • izkušeni učitelji
 • majhne učne skupine
Jezikovne stopnje
vse
Tečaji
tečaji splošnega jezika
tečaji poslovnega jezika
Cena vključuje
 • prijavnino
 • uvrstitveni test
 • tečaj nemškega jezika
 • certifikat ob zaključku tečaja
 • dostop do online učnih materialov
Večerni tečaj nemščine
Število šolskih ur / teden: 4 Št. tečajnikov: največ 12 Cena od: 50,00 €

Večerni tečaj nemščine

VSEBINA TEČAJA
Tečaji potekajo dvakrat tedensko v večernih urah v mednarodnih skupinah z največ 12 udeleženci. Pri pouku se boste urili v govoru, branju in slušnem razumevanju, poudarek pa bo veljal ustnemu komuniciranju. Tečajev se lahko udeležite v 4-tedenskih sklopih v dolžini 4, 8, 12, 16, 20 … tednov. Minimalna dolžina tečaja je 4 tedne.

TERMIN TEČAJA
torek in četrtek: 18:30 –  20:30

KAKO POTEKAJO TEČAJI
Programe jezikovne šole GLS vodijo učitelji v živo iz učilnic v Berlinu. Za udeležence online tečajev potekajo v virtualni učilnici preko platforme ZOOM.

TEST
Po prijavi na tečaj boste opravili test predznanja nemškega jezika, na osnovi katerega šola udeležence razporedi v skupine ustreznih težavnostnih nivojev.

CERTIFIKAT
Po končanem tečaju boste prejeli potrdilo o opravljenem jezikovnem tečaju.

Podrobnosti
Število šolskih ur / teden: 4
Dolžina šolske ure: 45 minut
Dolžina tečaja: 4, 8, 12, 16 ali več tednov
Št. tečajnikov v razredu: največ 12
Stopnje: vse
Začetki: vsak prvi torek v mesecu
Cenik
4 tedni: 255,00 €
Vsak nadaljnji teden: 50,00 €
Kaj vključuje cena
 • prijavnino
 • uvrstitveni test
 • tečaj nemškega jezika
 • certifikat ob zaključku tečaja
 • dostop do online učnih materialov
Rezervacija tečaja
Standardni tečaj nemščine
Število šolskih ur / teden: 20 Št. tečajnikov: največ 12 Cena od: 160,00 €

Standardni tečaj nemščine

VSEBINA TEČAJA
Tečaji potekajo v mednarodnih skupinah z največ 12 udeleženci. Skupine so mešane, udeleženci so lahko prisotni v razredu v Berlinu ali online v virtualni učilnici. Učne ure vključujejo urjenje govora, pisanja, branja in slušnega razumevanja s poudarkom na ustnem komuniciranju in učinkoviti rabi nemškega jezika v vsakdanjih situacijah.

TERMIN TEČAJA
ponedeljek – petek:  9:00 – 12:30 z vključenim odmorom od 10:30 do 11:00

KAKO POTEKAJO TEČAJI
Programe jezikovne šole GLS vodijo učitelji v živo iz učilnic v Berlinu. Za udeležence online tečajev potekajo v virtualni učilnici preko platforme ZOOM.

TEST
Po prijavi na tečaj boste opravili test predznanja nemškega jezika, na osnovi katerega šola udeležence razporedi v skupine ustreznih težavnostnih nivojev. Tečaj je namenjen vsem težavnostnim nivojem.

CERTIFIKAT
Po končanem tečaju boste prejeli potrdilo o opravljenem jezikovnem tečaju.

Podrobnosti
Število šolskih ur / teden: 20
Dolžina šolske ure: 45 minut
Dolžina tečaja: 1 ali več tednov
Št. tečajnikov v razredu: največ 12
Stopnje: vse
Začetki:
Udeleženci s predznanjem: vsak ponedeljek
Popolni začetniki: vsak prvi ponedeljek v mesecu
Cenik
1 teden: 215,00 €
2 tedna: 385,00 €
3 tedni: 555,00 €
4 tedni: 725,00 €
Vsak nadaljnji teden: 160,00 €
Kaj vključuje cena
 • prijavnino
 • uvrstitveni test
 • tečaj nemškega jezika
 • certifikat ob zaključku tečaja
 • dostop do online učnih materialov
Rezervacija tečaja
Individualni pouk splošne nemščine
Število šolskih ur / teden: 5 Št. tečajnikov: 1 Cena od: 220,00 €

Individualni pouk splošne nemščine

VSEBINA TEČAJA
Učna vsebina tega visoko intenzivnega jezikovnega programa je oblikovana skladno z vašimi jezikovnimi potrebami in interesi. Minimalno število učnih ur, ki jih lahko rezervirate, je 5, termini učnih ur pa se bodo popolnoma prilagodili vašim željam – učne ure lahko razporedite tudi preko več tednov.

TERMIN TEČAJA
po dogovoru, vse dni v tednu od ponedeljka do nedelje med 9:00 in 22:00. Za tečaje med vikendom je doplačilo 25%.

KAKO POTEKAJO TEČAJI

Programe jezikovne šole GLS vodijo učitelji v živo iz učilnic v Berlinu. Za udeležence online tečajev potekajo v virtualni učilnici preko platforme ZOOM.

TEST
Po prijavi na tečaj boste opravili test predznanja nemškega jezika. Tečaj je namenjen vsem težavnostnim nivojem.

Podrobnosti
Število šolskih ur / teden: 5
Dolžina šolske ure: 45 minut
Dolžina tečaja: 1 ali več tednov
Št. tečajnikov v razredu: 1
Stopnje: vse
Začetki: vsak dan
Cenik
1 teden: 285,00 €
2 tedna: 495,00 €
3 tedni: 720,00 €
4 tedni: 945,00 €
Vsak nadaljnji teden: 220,00 €
Kaj vključuje cena
 • prijavnino
 • uvrstitveni test
 • tečaj nemškega jezika
 • certifikat ob zaključku tečaja
 • dostop do online učnih materialov
Rezervacija tečaja
Individualni tečaj poslovne nemščine
Število šolskih ur / teden: 20 Št. tečajnikov: 1 Cena od: 1.920,00 €

Individualni tečaj poslovne nemščine

VSEBINA TEČAJA
Ta visoko intenzivni tečaj poteka v obliki individualnih ur, ki so popolnoma prilagojene vašim jezikovnim potrebam in potrebam vašega delovnega  oziroma strokovnega področja. Vključuje 20 učnih ur tedensko, ki jih lahko razporedite na vse dni v tednu v dogovoru s šolo in učitelji kadarkoli med 9. in 22. uro. Upoštevajte, da velja 25% doplačilo za tečaje med vikendom.

TERMIN TEČAJA
po dogovoru, vse dni v tednu od ponedeljka do nedelje med 9:00 in 22:00. Za tečaje med vikendom je doplačilo 25%.

KAKO POTEKAJO TEČAJI
Programe jezikovne šole GLS vodijo učitelji v živo iz učilnic v Berlinu. Za udeležence online tečajev potekajo v virtualni učilnici preko platforme ZOOM.

TEST
Po prijavi na tečaj boste opravili test predznanja nemškega jezika. Tečaj je namenjen vsem težavnostnim nivojem.

Podrobnosti
Število šolskih ur / teden: 20
Dolžina šolske ure: 45 minut
Dolžina tečaja: 1 ali 2 tedna
Št. tečajnikov v razredu: 1
Stopnje: vse
Začetki: vsak dan
Cenik
1 teden: 960,00 €
2 tedna: 1.920,00 €
Kaj vključuje cena
 • prijavnino
 • uvrstitveni test
 • tečaj nemškega jezika
 • certifikat ob zaključku tečaja
 • dostop do online učnih materialov
Rezervacija tečaja
Intenzivne priprave na izpit TestDaF
Število šolskih ur / teden: 30 Št. tečajnikov: največ 12 / 8 Cena od: 1.235,00 €

Intenzivne priprave na izpit TestDaF

VSEBINA TEČAJA
Tečaj je kombinacija tečaja splošne nemščine z največ 12 udeleženci (20 ur/teden) in intenzivnih priprav na izpit TestDaF (10 ur/teden) v skupinah z največ 8 udeleženci, kjer se boste izpopolnjevali v vseh jezikovnih veščinah, potrebnih za uspešno opravljanje izpita, posebni poudarek pa bo veljal besedišču in rabi jezika.

TestDaF je izpit na višji jezikovni stopnji, pri katerem se preverjajo ustno izražanje, pisanje, bralno razumevanje in slušno razumevanje udeleženca. Na šeststopenjski lestvici skupnega evropskega jezikovnega okvira obsega stopnji C1 do C2. Univerze v Nemčiji ga priznavajo kot dokaz o znanju nemškega jezika, ki je potreben za pristop k študiju.

Tečaj traja 4 tedne, izpit pa boste lahko opravljali v 5. tednu vašega bivanja v Berlinu oziroma na izpitnem centru bližje kraja vašega bivanja. Glede prijave na izpit nas kontaktirajte na 02 6210 211 in na info@lta.si.
Termini izpitov: 20.4., 8.6., 15.7., 9.9., 9.11.2021

TERMIN TEČAJA
ponedeljek – petek: 9:00 do 14.45

KAKO POTEKAJO TEČAJI
Programi jezikovne šole GLS vodijo učitelji v živo iz učilnic v Berlinu. Za udeležence online tečajev potekajo v virtualni učilnici preko platforme ZOOM.

TEST
Po prijavi na tečaj boste opravili test predznanja nemškega jezika.

Podrobnosti
Število šolskih ur / teden: 30
Dolžina šolske ure: 45 minut
Dolžina tečaja: 4 tedni
Št. tečajnikov v razredu: največ 12 / 8
Stopnje: B2 in višje
Začetki: 22.3., 10.5., 14.6., 9.8., 11.10.2021
Cenik
4 tedni: 1.235,00 €
Kaj vključuje cena
 • prijavnino
 • uvrstitveni test
 • tečaj nemškega jezika
 • certifikat ob zaključku tečaja
 • dostop do on-line učnih materialov
Rezervacija tečaja
Priprave na izpit TestDaF – večerni tečaj
Število šolskih ur / teden: 10 Št. tečajnikov: največ 12 Cena od: 465,00 €

Priprave na izpit TestDaF – večerni tečaj

VSEBINA TEČAJA
Priprave na izpit TestDaF (10 ur/teden) potekajo v skupinah z največ 12 udeleženci. Program vključuje izpopolnjevanje v vseh jezikovnih veščinah, potrebnih za uspešno opravljanje izpita, posebni poudarek pa bo veljal besedišču in rabi jezika.

TestDaF je izpit na višji jezikovni stopnji, pri katerem se preverjajo ustno izražanje, pisanje, bralno razumevanje in slušno razumevanje udeleženca. Na šeststopenjski lestvici skupnega evropskega jezikovnega okvira obsega stopnji C1 do C2. Univerze v Nemčiji ga priznavajo kot dokaz o znanju nemškega jezika, ki je potreben za pristop k študiju.

Tečaj traja 4 tedne, izpit pa boste lahko opravljali v 5. tednu vašega bivanja v Berlinu oziroma na izpitnem centru bližje kraja vašega bivanja. Glede prijave na izpit nas kontaktirajte na 02 6210 211 in na info@lta.si.
Termini izpitov:  20.4., 8.6., 15.7., 9.9., 9.11.2021

TERMIN TEČAJA
ponedeljek – četrtek: 18:30 do 20:30

KAKO POTEKAJO TEČAJI
Programi jezikovne šole GLS vodijo učitelji v živo iz učilnic v Berlinu. Za udeležence online tečajev potekajo v virtualni učilnici preko platforme ZOOM.

TEST
Po prijavi na tečaj boste opravili test predznanja nemškega jezika. Tečaj je namenjen vsem težavnostnim nivojem.

Podrobnosti
Število šolskih ur / teden: 10
Dolžina šolske ure: 45 minut
Dolžina tečaja: 4 tedni
Št. tečajnikov v razredu: največ 12
Stopnje: B2 in višje
Začetki: 22.3., 10.5., 14.6., 9.8., 11.10.2021
Cenik
4 tedni: 465,00 €
Kaj vključuje cena
 • prijavnino
 • uvrstitveni test
 • tečaj nemškega jezika
 • certifikat ob zaključku tečaja
 • dostop do online učnih materialov
Rezervacija tečaja

Prijava na tečaj

Hitra in enostavna prijava na spletni tečaj.
Za plačilo:
255,00 EUR*DDV vključen
Rezerviraj zdaj
Podatki o tečajniku
Podatki o plačniku
Način plačila
Podatke za plačilo vam bomo posredovali na e-mail naslov.

Galerija

Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2

GLS

Splošno o izobraževalni ustanovi

Tečajev nemščine se na jezikovnem centru GLS, ustanovljenem 1983, vsako leto udeleži več kot 5000 tečajnikov iz okoli 60 različnih držav. Pouk, ki poteka na vsaj šestih različnih stopnjah predznanja, vodijo izkušeni, univerzitetno izobraženi učitelji. Šolski kampus, ki nudi izvrstno možnost učenja in bivanja na enem mestu, sestavlja pet privlačno obnovljenih stavb iz 19. in 20. stoletja, katerih arhitektura lepo odraža zgodovino mesta. Šolo GLS najdete v modnem mestnem predelu Prenzlauer Berg s številnimi galerijami, klubi, bari in butiki mlajše berlinske modne scene.Poleg tečajev na kampusu v Berlinu nudi šola učinkovite on-line tečaje nemškega jezika, ki se jih tedensko udeležuje okoli 100 tečajnikov iz različnih koncev sveta.

Opremljenost kampusa:
60 sodobno opremljenih učilnic, jezikovni laboratorij, računalniška učilnica, šolska knjigarna, restavracija in kavarna, družabni prostori, internet in Wi-Fi, šolski vrt, 50 lepo opremljenih študentskih apartmajev in studiev ter šolski hotel s čudovito obnovljenim spomeniško zaščitenim kopališčem »Stadtbad Oderberger«.

Ponudbo tečajev nemščine na jezikovnem centru GLS v Berlinu z vključeno nastanitvijo si oglejte na povezavi GLS Berlin.

 

ONLINE SPLETNI TESTI

Preverite svoje znanje tujih jezikov

AngleščinaSpletni test – preverite znanje angleškega jezika.

NemščinaSpletni test – preverite znanje nemškega jezika.